BUSTIADA

 

Bustiada o distribució massiva d’enviaments, forma part del Màrqueting directe: resposta immediata que permet pels seus reduïts costos i agilitat, dur a terme accions de gran impacte, tant en volum com en creativitat, sempre amb costos mínims en referència a altres accions comercials.

En el sistema de repartiment publicitari, amb diferència, s’obté el millor ràtio efectivitat/cost, resultant molt més directe ja que el possible client, disposa físicament del flyer, amb la qual cosa l’efectivitat i retenció del missatge és molt més àgil en comparació a altres sistemes de publicitat més costosos.

 

DROPEL disposa de bases de dades pròpies i en constant actualització, que ens permeten assessorar al client de la cobertura real de la zona a distribuir (quantitat de bústies, prohibits publicitat, bústia comunitària, porter físic, etc) per optimitzar al màxim el cost de impressió i repartiment.

 

Avantatges de la Bustiada com a mitjà publicitari:

  • Contacte directe amb el consumidor.
  • Incloure ofertes concretes en el flyer provoca que l’acció de comprar sigui més ràpida.
  • Crea la sensació que el producte anunciat és més proper i assolible.
  • Disposar físicament del missatge, facilita l’ús i la seva conservació.